Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Cilj programa je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. V tem okviru udeleženci sistematično razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za delovanje na najrazličnejših področjih družbenega življenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju. Ciljna skupina so govorci slovenščine kot ne prvega jezika, ki imajo predznanje slovenščine na različnih ravneh od popolnih začetnikov do izpopolnjevalcev in so dosegli različne stopnje izobrazbe.