Pridobivanje kompetenc 2016-2019, LU Velenje

Financerji in partnerji:


Objava letnih poročil - povzetki za leto 2016, 2017 in 2018:Sofinancirali so se naslednji programi:


X