PRIZNANJA, POTRDILA IN CERTIFIKATI

Priznanje za najboljši ukrep promocije zdravja na delovnem mestu v kategoriji mikro družb, Združenje delodajalcev Slovenije (2016).

Certifikat za Science Friendly Company ob sodelovanju v raziskovalnem projektu z Lodz University of Tecnology, Poland (2014).

Priznanje za vrhunske dosežke ob desetletnem sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (2009).

Priznanje za šestletno soustvarjanje Slovenije, učeče se dežele, v projektu Teden vseživljenjskega učenja.

Certifikat Zaupanja vredno podjetje (2011).