Kompetenčni inženiring

Kompetenčno osebje ključno prispeva k doseganju strateških ciljev organizacije. Kompetence prihodnosti so tiste, ki osebju nudijo potencial, da svoje delo opravljajo učinkovito in dobro. In tu vam lahko pomaga ekipa Invel kompetenčnega inženiringa.

Kaj ponujamo?

Image
Nudimo vam pestro paleto izobraževalnih programov za krepitev digitalnih, komunikacijskih in delovno-specifičnih kompetenc.  Pobrskajte med aktualnimi usposabljanji.

Kaj ponujamo?

  • Bogate izkušnje na področju izobraževanja in razvoja kadrov;
  • večkrat prepoznani kot primer dobre prakse s strani institucij, ki pripravljajo in izvajajo projekte EU s področja izobraževanj in usposabljanj;
  • vzpostavljena obsežna mreža deležnikov v okolju z namenom prepoznavanja potreb delodajalcev, prepoznavanja in večanja kompetenc zaposlenih;
  • več kot 60 samostojnih, vrhunsko usposobljenih strokovnjakov in predavateljev;
  • osebni pristop in praktične izkušnje predavateljev zagotavljajo konkretne rešitve in odzive na potrebe udeležencev.
Image

Kraj izvedbe

V naših prostorih v Velenju, na lokaciji naročnika ali v obliki e-izobraževanja.