ZAKLJUČENI PROJEKTI

Program je bil sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada.

Projekt je zajemal vpeljavo modela za presojanje in razvijanje kakovosti POKI. Razlogi za vključitev v projekt POKI so temeljili na zavedanju organizacije, da smo vsi zaposleni soodgovorni za zagotavljanje kakovosti dela. Z vključitvijo v projekt smo spoznali nove načine, kako na sistematičen način zbrati in vrednotiti informacije, na podlagi katerih je mogoče bolj tehtno sprejemati ukrepe, s katerimi udejanjamo naše težnje po nenehnih izboljšavah v izobraževanju odraslih. Z ustreznimi pristopi in novim znanjem strmimo k zagotavljanju odličnosti in odraslim ponujamo kakovostno izobraževanje.

Kakovost izvajanja izobraževanj zagotavljamo in razvijamo s pomočjo vrhunsko usposobljenega kadra ter uporabo nacionalnih standardov in kazalnikov kakovosti v izobraževanju odraslih, ki jih sistematično razvija Andragoški center Slovenije.

X