Uspešna prijava in izvedba projekta

Image

KLJUČNI PODATKI


 • Financer

  ZRSZ, ESS

 • Kategorija

  PROGRAMI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

 • Predpogoj

  BREZPOSELNI MLADI

 • Način izvedbe

  NA LOKACIJI

 • Trajanje

  70 ŠOLSKIH UR


KONTAKTNI PODATKI

Snježana Lekić

tel: 03 587 40 42 el.pošta: snjezana.lekic@drustvo-novus.com

el. pošta

snjezana.lekic@drustvo-novus.com

pošljite sporočilo

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

pošljite povprašanje

1. Temelji projektnega vodenja - (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): Kaj je projekt, Življenjski ciklus projekta, Strukturiranje projekta , Predvidevanje tveganj projekta , Timsko delo in upravljanje konfliktov , Praktično delo

2. Predstavitev EU programov - (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): Centralizirani viri , Decentralizirani viri, Čezmejno sodelovanje, Transnacionalno sodelovanje, Praktično delo

3. Predstavitev strateških dokumentov EU - (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): EU politike, Kohezijska politika, Nacionalni strateški referenčni okvir, Program razvoja podeželja, Praktično delo

4. Predstavitev razpisne dokumentacije razpisov - (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): Primer centraliziranih razpisov, Primer za čezmejno / transnacionalno sodelovanje, Primer decentraliziranih razpisov, Praktično delo

5. Izpolnjevanje prijavnih obrazcev za EU razpise - (10 ur predavanj + 6 ur samostojno delo): Ozadje projekta in opis problema, Splošni in specifični cilji, Aktivnosti in delovni paketi, Rezultati in učinki, Izdelki in kazalniki, Horizontalni cilji, Praktično delo

6. Finančno in časovno načrtovanje EU projekta - (10 ur predavanj + 6 ur samostojno delo): Upravičeni in neupravičeni stroški, Stroški dela in efektivne ure, Pavšal in avansi, Izdelava gantograma in kritične poti projekta, Praktično delo

7. Priprava poročil za EU projekte - (5 ur predavanj + 4 ure delo doma): Vmesna in končno poročilo, Vsebinsko poročilo, Finančno poročilo in zahtevki, Obvezne priloge poročil, Praktično delo

8. Povzetek narejenega dela - (5 ur predavanj): Odprta vprašanja, Zadnji pregled prijavnih obrazcev, Iskanje partnerjev za EU projekteTERMINI DELAVNIC


julij, 2022


X