Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: strokovni in kvalifikacijski Spin

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: po dogovoru


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.


Priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka

Upravni postopek je ena od temeljnih oblik varstva pravic posameznikov v razmerju do uprave. Skupaj z upravnim sporom, ustavno pritožbo in varuhom človekovih pravic sestavlja celoten sistem tega varstva.

Vsebina:

  • Vsebine Zakona o upravnem postopku in Zakona o upravnem sporu.
  • Priprava za opravljanje izpita na 1. in 2. stopnji na Upravni akademiji Ljubljana.

Pridobljene kompetence/znanja:

  • znanja s področja Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o upravnem sporu;
  • sposobnost reševanja problemov na področju upravnega postopka;
  • sposobnost hitrega razumevanja upravnih konceptov in procesov.

Program vključuje:

  • učna gradiva;
  • preverjanje zadovoljstva;
  • potrdilo o opravljenem izobraževanju.

 TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno