Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: delovni procesi

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 3 ure oz. po dogovoru


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el.pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


Vodenje tima

Usposabljanje je namenjeno udeležencem, ki delajo v timih in potrebujejo znanja za učinkovito delo in vodenje timov.

Program usposabljanja:

 • Vloga in pomen sodobnega vodenja:
  • Razlika med tradicionalnim in sodobnim vodenjem
  • Lastnosti sodobnega vodje
  • Izzivi sodobnega vodenja
 • Kompetence vodij:
  • Mehke veščine (komunikacija, motiviranje, reševanje problemov, ...)
  • Tehnične veščine (poznavanje stroke, vodenje projektov, ...)
  • Razvoj vodstvenih kompetenc
 • Stili vodenja s poudarkom na transformacijskem vodenju:
  • Avtoritarni, demokratični, laissez-faire stil vodenja
  • Transformacijsko vodenje in njegove značilnosti
  • Razvoj transformacijskega vodstvenega sloga
 • Različnost sodelavcev zahteva spremembe v vodenju:
  • Generacijske razlike v timu
  • Kulturni in medkulturni vidiki vodenja
  • Prilagajanje vodstvenega sloga različnim sodelavcem
 • Timsko delo:
  • Faze razvoja tima
  • Vloge v timu
  • Učinkovito timsko delo
 • Ustvarjanje timske kulture z nenehnimi napredki:
  • Vizija in cilji tima
  • Določanje vrednot tima
  • Krepitev timskega duha
 • Učinkovito komuniciranje in delegiranje nalog:
  • Pomembnost dobrega komuniciranja v timu
  • Tehnike učinkovitega komuniciranja
  • Delegiranje nalog in spremljanje napredka
 • Motiviranje in upravljanje konfliktov v timu:
  • Teorije motivacije
  • Motivacijski dejavniki v timu
  • Strategije za reševanje konfliktov

 

Cilj usposabljanja:

Udeleženci bodo pridobili znanja in veščine za učinkovito vodenje in delo v timih. Spoznali bodo vloge in pomen sodobnega vodenja, različne stile vodenja ter se naučili, kako motivirati sodelavce, reševati konflikte in ustvarjati timsko kulturo z nenehnimi napredki.

Metode dela: predavanje, razprava, delo v skupinah, primeri iz prakse, vaje, simulacije, refleksija.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno