uspešna prijava in izvedba projekta

KLJUČNI PODATKIPodročje: spletna usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (e-NIU)

Oblika izobraževanja: e-izvedba

Trajanje: večdnevno

Ciljna skupina: osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Uspešna prijava in izvedba projekta (e-izvedba)

Spletno usposabljanje je namenjeno osebam, ki si želijo usvojiti znanje prijave in izvedbe projekta.

Vsebina:

1. Temelji projektnega vodenja - (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): Kaj je projekt, Življenjski ciklus projekta, Strukturiranje projekta , Predvidevanje tveganj projekta , Timsko delo in upravljanje konfliktov , Praktično delo
2. Predstavitev EU programov - (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): Centralizirani viri , Decentralizirani viri, Čezmejno sodelovanje, Transnacionalno sodelovanje, Praktično delo
3. Predstavitev strateških dokumentov EU - (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): EU politike, Kohezijska politika, Nacionalni strateški referenčni okvir, Program razvoja podeželja, Praktično delo
4. Predstavitev razpisne dokumentacije razpisov -  (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): Primer centraliziranih razpisov, Primer za čezmejno / transnacionalno sodelovanje, Primer decentraliziranih razpisov, Praktično delo
5. Izpolnjevanje prijavnih obrazcev za EU razpise - (10 ur predavanj + 6 ur samostojno delo): Ozadje projekta in opis problema, Splošni in specifični cilji, Aktivnosti in delovni paketi, Rezultati in učinki, Izdelki in kazalniki, Horizontalni cilji, Praktično delo
6. Finančno in časovno načrtovanje EU projekta - (10 ur predavanj + 6 ur samostojno delo): Upravičeni in neupravičeni stroški, Stroški dela in efektivne ure, Pavšal in avansi, Izdelava gantograma in kritične poti projekta, Praktično delo
7. Priprava poročil za EU projekte - (5 ur predavanj + 4 ure delo doma): Vmesna in končno poročilo, Vsebinsko poročilo, Finančno poročilo in zahtevki, Obvezne priloge poročil, Praktično delo
8. Povzetek narejenega dela - (5 ur predavanj): Odprta vprašanja, Zadnji pregled prijavnih obrazcev, Iskanje partnerjev za EU projekte

Trajanje: 70 ur (50 ur spletna izvedba, 20 ur samostojna izvedba).

Posebni pogoji: 

Vsaj srednja strokovna, splošna ali tehnična izobrazba (V. stopnja) z dobrim znanjem angleškega jezika.

Pogoj za vključitev je računalniška pismenost. Oseba mora imeti zagotovljeno:

  • računalnik,
  • dostop do interneta,
  • opremo za zagotavljanje slike in zvoka (kamera, zvočniki/slušalke, mikrofon).

Ob pričetku izobraževanja prejmete potrebno gradivo.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno