spletno komuniciranje in varnost

KLJUČNI PODATKIPodročje:

Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) 2023/24 

Oblika izobraževanja:

kombinirano - na daljavo, delavnica v Velenju

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

strokovni delavci v

vzgoji iz izobraževanju (VIZ)

Kotizacija:

35,53 € za udel. iz VIZ

Prijava:

>KATIS

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO

NAROČILU

 


Svetovna kavarna: učenje skozi pogovore, ki so pomembni

Program profesionalnega spletnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24 je namenjen strokovnim delavcem v VIZ, ki si želijo nadgraditi kompetence za vzpostavitev partnerstva med učitelji in starši za potrebe kariernega usmerjenja mladih.

 

Vsebina:

- Moč pogovora (pomembnost pogovora, pogovor kot temeljni proces, pogovor kot pot do velikih sprememb)
- Svetovna kavarna kot metodologija za sodelovalno učenje in razvoj znanja
- Določitev konteksta
- Ustvarjanje gostoljubnega prostora
- Iskanje pomembnih vprašanj
- Spodbujanje prispevkov vseh
- Povezovanje različnih pogledov
- Skupno poslušanje
- Žetev in deljenje kolektivne inteligence
- Priprava in izvedba svetovne kavarne z uporabo vseh načel v praksi
- Zaključek svetovne kavarne z refleksijo

 

Trajanje: 12 ur.

 

Termin izvedbe: 5. 2. 2024 - 7. 2. 2024, od 12.00 do 15.00 ure, prva dva dni na daljavo, zadnji dan kombinirano (na daljavo/delavnica v Velenju).

 

Kraj: kombinirano na daljavo, delavnica v Velenju.

 

Posebni pogoji: 

Za izvedbo na daljavo je pogoj računalniška pismenost. Oseba mora imeti zagotovljeno: računalnik, dostop do interneta, opremo za zagotavljanje slike in zvoka (kamera, zvočniki/slušalke, mikrofon). Priporočljivo je imeti 2 ekrana, ali tablico/telefon in ekran na računalniku.

 

Ob pričetku izobraževanja udeleženci prejmejo potrebno gradivo.

 

Z uspešno zaključenim programom udeleženci pridobijo 0,5 točke, ki se upošteva v sistemu napredovanja strokovnih delavcev v nazive. TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno