Podjetniška delavnica (osnove podjetništva, trženje, poslovni načrt)

Image

KLJUČNI PODATKI


 • Financer

  ZRSZ, ESS

 • Kategorija

  PROGRAMI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

 • Predpogoj

  BREZPOSELNI MLADI

 • Način izvedbe

  NA LOKACIJI

 • Trajanje

  30 ŠOLSKIH UR


KONTAKTNI PODATKI

mag. Sandra Bera

tel: 064 250 056 el.pošta: sandra.bera@invel.si

el. pošta

sandra.bera@invel.si

pošljite sporočilo

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

pošljite povprašanje

MODUL 1 - 10 ur
- Podjetništvo, odločitev za (socialno) podjetništvo.
- Prednosti in nevarnosti/tveganja podjetništva ter najpogostejše napake podjetnikov začetnikov.
- Samozaposlovanje in drugačne oblike zaposlitve, statusne oblike gospodarskih subjektov in razlike zlasti med s.p. in d.o.o.
- Pogoji za opravljanje dejavnosti, delo na črno, postopek registracije podjetja, informiranje o storitvah SPOT-točk.
- Vse temeljne poslovne funkcije v eni osebi.
- Izpolnitev vprašalnika VPP (»Vprašalnik pripravljenosti na podjetništvo« iz orodjarne Zavodove spletne strani SpletiSvojoKariero.si)
- Analiza osebnostnih lastnosti in virov uspešnih podjetnikov. Opisi in napotki za nadaljnji razvoj lastnosti vsake lestvice iz VPP s priporočili.


MODUL 2 - 10 ur
- Odgovorite na vprašanje, v čem se vi in vaša storitev razlikujeta od drugih!
- Celostna komunikacija z vidika nevroligvističnega programiranja (vizualni, avditorni in kinestetični zaznavni tip).
- Kako osvojim umetnost pozornega poslušanja in parafraziranja ter to uporabim pri trženju?
- Govorim jezik kupca »Vi namesto mi« in jezik odgovornosti?
- Ali znam odgovoriti na potrebo/problem kupca? Sistematično raziskovanje motivov kupcev.
- Praktični napotki za povečanje prodaje, ohranjanje strank in uspešno odzivanje na ugovore.
- Ključne prodajne veščine. Da ste komunikativni, ni dovolj. Kreirajte poslovni uspeh tudi z vizualizacijo.
- Mreženje – vprašanja v razmislek iz orodjarne SpletiSvojoKariero.si.
- Na kratko o blagovni znamki in celostni grafični podobi.
- Orodja tržnega komuniciranja, najprimernejša za posamezno storitev/izdelek.
- (Spletna) promocija in oglaševanje v lokalnem okolju in širše (tudi preko socialnih omrežij).


MODUL 3 - 10 ur
- Oblikovanje poslovne ideje in kako preveriti ali je prava?
- Zakaj poslovni načrt in najpomembnejše sestavine poslovnega načrta.
- Imeti enega ali več produktov in enega ali več dobaviteljev?
- Raziskava trga in trženje. Načrt trženja.
- Konkurenca z vidika tržnega deleža, obsega prodaje, dobičkonosnosti, politike cen, prodajnih strategij.
- Prednosti in slabosti konkurence v primerjavi z vašo storitvijo/izdelkom.
- SWOT - tržne prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti vašega bodočega podjetja
- Pomen mentoriranja v zgodnjih fazah podjetništvaTERMINI DELAVNIC


avgust, 2022


X