Podjetniška delavnica (osnove podjetništva, trženje, poslovni načrt)

Image

KLJUČNI PODATKI

Področje:  usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)

Oblika izobraževanja:

izvedba na izbrani lokaciji

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

KONTAKTNI PODATKI

IZVEDBA PO NAROČILU


Pošlji povpraševanje.


MODUL 1 - 10 ur

 • Podjetništvo, odločitev za (socialno) podjetništvo.
 • Prednosti in nevarnosti/tveganja podjetništva ter najpogostejše napake podjetnikov začetnikov.
 • Samozaposlovanje in drugačne oblike zaposlitve, statusne oblike gospodarskih subjektov in razlike zlasti med s.p. in d.o.o.
 • Pogoji za opravljanje dejavnosti, delo na črno, postopek registracije podjetja, informiranje o storitvah SPOT-točk.
 • Vse temeljne poslovne funkcije v eni osebi.
 • Izpolnitev vprašalnika VPP (»Vprašalnik pripravljenosti na podjetništvo« iz orodjarne Zavodove spletne strani SpletiSvojoKariero.si)
 • Analiza osebnostnih lastnosti in virov uspešnih podjetnikov. Opisi in napotki za nadaljnji razvoj lastnosti vsake lestvice iz VPP s priporočili.

MODUL 2 - 10 ur

 • Odgovorite na vprašanje, v čem se vi in vaša storitev razlikujeta od drugih!
 • Celostna komunikacija z vidika nevroligvističnega programiranja (vizualni, avditorni in kinestetični zaznavni tip).
 • Kako osvojim umetnost pozornega poslušanja in parafraziranja ter to uporabim pri trženju?
 • Govorim jezik kupca »Vi namesto mi« in jezik odgovornosti?
 • Ali znam odgovoriti na potrebo/problem kupca? Sistematično raziskovanje motivov kupcev.
 • Praktični napotki za povečanje prodaje, ohranjanje strank in uspešno odzivanje na ugovore.
 • Ključne prodajne veščine. Da ste komunikativni, ni dovolj. Kreirajte poslovni uspeh tudi z vizualizacijo.
 • Mreženje – vprašanja v razmislek iz orodjarne SpletiSvojoKariero.si.
 • Na kratko o blagovni znamki in celostni grafični podobi.
 • Orodja tržnega komuniciranja, najprimernejša za posamezno storitev/izdelek.
 • (Spletna) promocija in oglaševanje v lokalnem okolju in širše (tudi preko socialnih omrežij).

MODUL 3 - 10 ur

 • Oblikovanje poslovne ideje in kako preveriti ali je prava?
 • Zakaj poslovni načrt in najpomembnejše sestavine poslovnega načrta.
 • Imeti enega ali več produktov in enega ali več dobaviteljev?
 • Raziskava trga in trženje. Načrt trženja.
 • Konkurenca z vidika tržnega deleža, obsega prodaje, dobičkonosnosti, politike cen, prodajnih strategij.
 • Prednosti in slabosti konkurence v primerjavi z vašo storitvijo/izdelkom.
 • SWOT - tržne prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti vašega bodočega podjetja
 • Pomen mentoriranja v zgodnjih fazah podjetništva

Trajanje: 30 ur 

Posebni pogoji: 

Ni posebnih vstopnih pogojev.

Osebi so zagotovljena brezplačna učna gradiva.TERMINI DELAVNIC


oktober, 2023