Podjetniška delavnica (osnove podjetništva, trženje, poslovni načrt) (e-izvedba)

podjetniška delavnica

KLJUČNI PODATKIPodročje: spletna usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (e-NIU)

Oblika izobraževanja:

e-izvedba

Trajanje:

večdnevno  

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Spletno usposabljanje je namenjeno osebam, ki si želijo usvojiti osnovna podjetniška znanja.

Vsebina:

 • MODUL 1  - 10 ur
  - Podjetništvo, odločitev za (socialno) podjetništvo.
  - Prednosti in nevarnosti/tveganja podjetništva ter najpogostejše napake podjetnikov začetnikov.
  - Samozaposlovanje in drugačne oblike zaposlitve, statusne oblike gospodarskih subjektov in razlike zlasti med s.p. in d.o.o.
  - Pogoji za opravljanje dejavnosti, delo na črno, postopek registracije podjetja, informiranje o storitvah VEM-točk.
  - Vse temeljne poslovne funkcije v eni osebi.
  - Izpolnitev vprašalnika VPP (»Vprašalnik pripravljenosti na podjetništvo« iz orodjarne Zavodove spletne strani SpletiSvojoKariero.si)
  - Analiza osebnostnih lastnosti in virov uspešnih podjetnikov. Opisi in napotki za nadaljnji razvoj lastnosti vsake lestvice iz VPP s priporočili.

 • MODUL 2  - 10 ur
  - Odgovorite na vprašanje, v čem se vi in vaša storitev razlikujeta od drugih!
  - Celostna komunikacija z vidika nevroligvističnega programiranja (vizualni, avditorni in kinestetični zaznavni tip).
  - Kako osvojim umetnost pozornega poslušanja in parafraziranja ter to uporabim pri trženju?
  - Govorim jezik kupca »Vi namesto mi« in jezik odgovornosti?
  - Ali znam odgovoriti na potrebo/problem kupca? Sistematično raziskovanje motivov kupcev.
  - Praktični napotki za povečanje prodaje, ohranjanje strank in uspešno odzivanje na ugovore.
  - Ključne prodajne veščine. Da ste komunikativni, ni dovolj. Kreirajte poslovni uspeh tudi z vizualizacijo.
  - Mreženje – vprašanja v razmislek iz orodjarne SpletiSvojoKariero.si.
  - Na kratko o blagovni znamki in celostni grafični podobi.
  - Orodja tržnega komuniciranja, najprimernejša za posamezno storitev/izdelek.
  - (Spletna) promocija in oglaševanje v lokalnem okolju in širše (tudi preko socialnih omrežij).

 • MODUL 3 - 10 ur
  - Oblikovanje poslovne ideje in kako preveriti ali je prava?
  - Zakaj poslovni načrt in najpomembnejše sestavine poslovnega načrta.
  - Imeti enega ali več produktov in enega ali več dobaviteljev?
  - Raziskava trga in trženje. Načrt trženja.
  - Konkurenca z vidika tržnega deleža, obsega prodaje, dobičkonosnosti, politike cen, prodajnih strategij.
  - Prednosti in slabosti konkurence v primerjavi z vašo storitvijo/izdelkom.
  - SWOT - tržne prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti vašega bodočega podjetja
  - Pomen mentoriranja v zgodnjih fazah podjetništva

Trajanje: 30 ur.

Posebni pogoji: 

Pogoj za vključitev je računalniška pismenost.

Oseba mora imeti zagotovljeno:

 • računalnik,
 • dostop do interneta,
 • opremo za zagotavljanje slike in zvoka (kamera, zvočniki/slušalke, mikrofon).

Ob pričetku izobraževanja prejmete potrebno gradivo.TERMINI DELAVNIC


oktober, 2023