Osnove vitke proizvodnje (LEAN)

Image

KLJUČNI PODATKI


  • Kategorija

    DELOVNO-PROCESNO

  • Način izvedbe

    NA LOKACIJI, PREKO SPLETA

  • Trajanje

    po dogovoru


KONTAKTNI PODATKI


Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki delajo v proizvodnji ali se bodo tam zaposlili in potrebujejo osnovna znanja o pomenu LEAN-a za vse proizvodne procese, s katerimi lahko izboljšajo produkcijo, prispevajo h konkurenčnosti podjetja in poskrbijo za urejeno delovno okolje ter so hkrati že pripravljeni na proces stalnega napredka in sprememb.

Vsebina:

1. modul (20 ur): Kaj pomeni LEAN oz. vitka proizvodnja, LEAN metode in kaj pomeni Kaizen, 5S metoda v teoriji in praksi, določitev projektnih nalog s ciljem prenosa teorije v prakso.

2. modul (20 ur): Spoznavanje SMED metode oz. orodja, analiza obstoječega stanja in ločevanje notranjih in zunanjih nalog, optimiziranje zunanjih nalog in njihov prenos v notranje, analiza postopka in standardizacija dela.

3. modul (20 ur): OEE za prikaz učinkovitosti proizvodnega procesa, analiza izgub na dejanskih delovnih mestih v proizvodnji, priprava predlogov za izboljšanje, timsko delo na projektu izboljšanja produktivnosti same proizvodnje.

4. modul (20 ur): 6 sigma oz. kako izboljšamo kakovost izdelkov ali produktov, metoda 5 x zakaj, FMEA in pareto diagram, uporaba metod za izboljšanje kakovosti v praksi (primeri reklamacij).

5. modul (20 ur): TPM oz. celovito produktivno vzdrževanje strojev in orodij, avtonomno vzdrževanje v praksi (prenos osnovnega vzdrževanja na operaterje), nadaljevanje dela na projektnih nalogah in izvedba kalkulacij, zaključek nalog in priprava prezentacij.TERMINI DELAVNIC


februar, 2024