anglescinaA1-C2

KLJUČNI PODATKIPodročje: spletna usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (e-NIU)

Oblika izobraževanja:

e-izvedba

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Nemški jezik – ravni A1 – C2 (e-izvedba)

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki si želijo usvojiti znanje nemščine na ravni A1 – C2.

Vsebina:

  • Besedišče, pisno, slušno in govorno sporazumevanje, slovnica;

  • Zaključni preizkus znanja.

Vsebine za doseganje posamezne ravni so v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirjem (SEJO).

Trajanje: za vsako raven 60 ur.

Posebni pogoji: 

Oseba se vključi v posamezno raven glede na predhodno znanje jezika. Pogoj za vključitev je računalniška pismenost.

Oseba mora imeti zagotovljeno:

  • računalnik,
  • dostop do interneta,
  • opremo za zagotavljanje slike in zvoka (kamera, zvočniki/slušalke, mikrofon).

Ob pričetku izobraževanja prejmete potrebno gradivo.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno