Karierni smerokaz:

učenje vseživljenjskih kariernih veščin za podpro mladim

spletno komuniciranje in varnost

KLJUČNI PODATKIPodročje:

Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) 2023/24 

Oblika izobraževanja:

kombinirano - na daljavo, delavnica v Velenju

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

strokovni delavci v

vzgoji iz izobraževanju (VIZ)

Kotizacija:

35,27 € za udel. iz VIZ

Prijava:

>KATIS

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO

NAROČILU

 


Program profesionalnega spletnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24 je namenjen strokovnim delavcem v VIZ, ki si želijo učiti vseživljenjske karierne veščine za podporo mladim.

 

Vsebina:

Pedagoški program za profesionalno usposabljanje učiteljev za karierno orientacijo mladih v praksi je oblikovan na način, da učitelji pridobijo temeljna znanja in veščine za podporo mladim pri razumevanju in odločanju o svojih karierah. Program se osredotoča na različne pristope in tehnike kariernega svetovanja ter načine, kako jih uporabiti v razredu in zunaj njega.

1. modul: Uvod v koncept vseživljenjske karierne orientacije (1 ura)
- Definicija in cilji vseživljenjske karierne orientacije
- Različne vrste karierne orientacije in njihove prednosti in slabosti
- Pomembnost vseživljenjske karierne orientacije za razvoj posameznikove kariere in zaposlitvenih možnosti

2. modul: Enake možnosti za ranljive skupine (1 ura)
- Razlaga koncepta ranljivih skupin
- Identifikacija ranljivih skupin in njihovih specifičnih potreb
- Pomen zagotavljanja enakih možnosti za ranljive skupine in njihov vpliv na izboljšanje družbene vključenosti in enakosti

3. modul: Metode in orodja za vseživljenjsko karierne orientacijo (6 ur)
- Različne metode in orodja, ki se uporabljajo pri vseživljenjski karierne orientaciji, vključno s svetovalnimi metodami, psihometričnimi testi*, uporabo računalniških programov in drugimi pristopi
- Prednosti in slabosti posameznih metod in orodij za različne vrste posameznikov in ranljivih skupin

4. modul: Praktični primeri in študije primerov (4 ure)
- Različni praktični primeri vseživljenjske karierne orientacije za ranljive skupine, vključno s primeri iz drugih držav
- Študije primerov, ki prikazujejo učinkovitost vseživljenjske karierne orientacije na karierno pot in izboljšanje zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin

5. modul: Izvajanje vseživljenjske karierne orientacije v šolskem okolju (3 ure)
- Vloga pedagoških delavcev in šolskih svetovalcev pri vseživljenjski karierne orientaciji
- Sodelovanje z drugimi strokovnjaki in organizacijami pri izvajanju vseživljenjske karierne orientacije
- Načrtovanje in izvajanje programa vseživljenjske karierne orientacije v šolskem okolju

6. modul: Evalvacija (1 ura)

 

Trajanje: 16 ur.

 

Termin izvedbe: 23. 11. 2023 – 27. 11. 2023, prvi dan od 12.00 do 13.30 ure (na daljavo), drugi dan od 9.00 do 16.30 ure (delavnica v Velenju), tretji dan od 12.00 do 15.00 ure (na daljavo).

 

Kraj: kombinirano na daljavo, delavnica v Velenju.

 

Posebni pogoji: 

Za izvedbo na daljavo je pogoj računalniška pismenost. Oseba mora imeti zagotovljeno: računalnik, dostop do interneta, opremo za zagotavljanje slike in zvoka (kamera, zvočniki/slušalke, mikrofon). Priporočljivo je imeti 2 ekrana, ali tablico/telefon in ekran na računalniku.

 

Ob pričetku izobraževanja udeleženci prejmejo potrebno gradivo.

 

Z uspešno zaključenim programom udeleženci pridobijo 1 točko, ki se upošteva v sistemu napredovanja strokovnih delavcev v nazive. TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno