excel - osnovni

KLJUČNI PODATKIPodročje: spletna usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (e-NIU)

Oblika izobraževanja:

e-izvedba

Trajanje:

večdnevno  

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Excel - osnovni tečaj (e-izvedba)

Spletno usposabljanje je namenjeno osebam, ki si želijo usvojiti osnovno znanje za delo s preglednicami v MS Excelu.

Vsebina:

  • Oblikovanje preglednic (vstavljanje stolpcev in vrstic, oblikovanje celic, zamrznitev podoken…)
  • Vnos in oblikovanje podatkov (najdi in zamenjaj, razvrščanje, samodejno zapolnjevanje, relativni in absolutni sklic…)
  • Uporaba enostavnih formul in funkcij (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, ROUND, IF…)
  • Oblikovanje celic in tabel (prelomi, obrobe, spajanje, poravnave…)
  • Izdelava in oblikovanje grafikonov
  • Tiskanje (urejanje robov, usmerjenost dokumenta, glava/noga,…)

*Vsebina modulov dosega nivo znanja primerljivega z nivojem učnega načrta ECDL

Trajanje: 30 ur.

Posebni pogoji: 

Pogoj za vključitev je računalniška pismenost. Oseba mora imeti zagotovljeno:

  • računalnik,
  • dostop do interneta,
  • opremo za zagotavljanje slike in zvoka (kamera, zvočniki/slušalke, mikrofon).

Priporočljivo je imeti 2 ekrana, ali tablico/telefon in ekran na računalniku.

Ob pričetku izobraževanja prejmete potrebno gradivo.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno