excel - napredni

KLJUČNI PODATKIPodročje: spletna usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (e-NIU)

Oblika izobraževanja:

e-izvedba

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Excel - napredni nivo (e-izvedba)

Spletno usposabljanje je namenjeno osebam, ki si želijo usvojiti napredno znanje za delo s preglednicami v MS Excelu.

Vsebina:

  • Urejanje (imenovanje celic, pogojno oblikovanje, posebno lepljenje, zamrzovanje vrstic in stolpcev, skrivanje/razkrivanje vrstic/stolpcev/listov, razdelitev okna)

  • Delo s podatki (delne vsote, iskanje cilja, zaščita, razvrščanje, filtriranje, hiperpovezave, 3D vsote, predloge)

  • Funkcije (Vlookup/Hlookup, IF, OR, CountIF, CountBlank, Today, SUMIF, FV, PMT, PV, DAVERAGE…), gnezdenje funkcij

  • Analize (Vrtilne tabele, delne vsote, scenariji, veljavnostna pravila, sledenje spremembam, primerjaj in spoji…)

  • Grafikoni (urejanje, sekundarne osi…)

  • Specialna orodja (Makri)

*Vsebina modulov dosega nivo znanja primerljivega z nivojem učnega načrta ECDL

Trajanje: 30 ur.

Posebni pogoji: 

Oseba se vključi v napredno raven glede na predhodno računalniško znanje. 

Oseba mora imeti zagotovljeno:

  • računalnik,
  • dostop do interneta,
  • opremo za zagotavljanje slike in zvoka (kamera, zvočniki/slušalke, mikrofon).

Priporočljivo je imeti 2 ekrana, ali tablico/telefon in ekran na računalniku.

Ob pričetku izobraževanja prejmete potrebno gradivo.

 

Ocenite vaše znanje o osnovni rabi Excela >>>TESTTERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno