Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: digitalizacija in računalništvo

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 30 ur. oz. po dogovoru


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


3D-ustvarjanje

Program usposabljanja:

 • 3D-skeniranje (5 ur):
  • Uvod v 3D-skeniranje: Predavanje o osnovah 3D-skeniranja, uporabljenih tehnologijah, in področjih uporabe
  • Praktična demonstracija: Prikaz uporabe 3D-skenerja za zajem manjših objektov.
  • Praktična vaja: Udeleženci samostojno uporabijo 3D-skener za zajem modela soudeleženca.
  • Obdelava skeniranih podatkov: Urejanje in priprava skeniranega modela za nadaljnjo uporabo.
 • 2D-risba v perspektivi (5 ur):
  • Osnove 2D-risanja: Predavanje o osnovnih načelih perspektive in tehnikah risanja.
  • Uvod v Adobe Illustrator: Osnovni pregled orodij in funkcij za risanje vektorske grafike.
  • Praktična vaja: Udeleženci ustvarijo skico ali načrt v Adobe Illustratorju, ki bo služil kot referenca za 3D-modeliranje.
  • Uporaba perspektive: Prikaz in uporaba perspektivnih tehnik za ustvarjanje realističnih 2D-risb.
 • 3D-modeliranje (10 ur):
  • Uvod v 3D-modeliranje: Pregled osnovnih tehnik in orodij za 3D-modeliranje.
  • Izbira programske opreme: Predstavitev različnih programov za 3D-modeliranje, s poudarkom na najbolj uporabljenih.
  • Praktična vaja: Udeleženci na podlagi svojih 2D-skic ustvarijo osnovne 3D-modele.
  • Napredne tehnike: Uporaba naprednejših tehnik za izboljšanje in optimizacijo 3D-modelov.
  • Priprava modelov za animacijo: Priprava končnih modelov za vključitev v animacijo.
 • Animacija (10 ur):
  • Osnove animacije: Predavanje o osnovah animacije in uporabi animacijskega okostja.
  • Uvod v animacijsko programsko opremo: Pregled orodij in funkcij programske opreme za animacijo.
  • Praktična vaja: Udeleženci opremijo svoje 3D-modele z animacijskim okostjem.
  • Dodajanje gibanja: Uporaba knjižnice animacij za dodajanje osnovnih gibov avatarjem.
  • Zaključna animacija: Sestavljanje končne animacije, vključujoč vse prej naučene tehnike in elemente.

 

Končni izdelek bo preprosta animacija, ki bo vključevala vse naučene elemente in tehnike, kot so 3D-skeniranje, 2D-risanje, 3D-modeliranje in animacija.

Cilj usposabljanja:

Cilj usposabljanja je udeležencem omogočiti, da pridobijo osnovno razumevanje in praktične veščine s področja 3D-ustvarjanja, vključno z računalniško generirano grafiko, kreativnim razmišljanjem, reševanjem kompleksnih problemov, in osnovami animacije. Usposabljanje bo udeležence popeljalo skozi ključne korake procesa od začetne ideje do končnega 3D-izdelka, pri čemer bodo uporabljali aktualne tehnologije in orodja.

Metode dela: predavanja, delavnice, interaktivne demonstracije, samostojno delo, skupinsko delo.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno