Začetna integracija priseljencev

Cilj programa je pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. Ciljna skupina so priseljenci (tujci), ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi pridobivanja dovoljenja.

Javno veljavni programi: UŽU MI, UŽU MDM, UŽU MK, UŽU IP, UŽU BIPS, Slovenščina kot drugi in tuji jezik, ter ZIP, so dostopni na spletnem naslovu:http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=143.

Programa UŽU Razgibajmo življenje z učenjem in UŽU knjige so zame sta dostopna na spletnem naslovu: http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=231 .