• Akutalni projekti

  PROJEKT SPIN

  Na Javnem razpisu za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2018 dne 21. 12. 2018) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izbral dve partnerstvi za izvajanje aktivnosti Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE (SPIN 2019-2022).

  VEČ

  Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022

  Ljudska univerza Velenje je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc ter pridobila sredstva za izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne vse do leta 2022..

  VEČ

  Študijski krožki

  V šolskem letu 2019/2020 izvajamo naslednje študijske krožke: 1.) Bodi viden, bodi in, bodi prostovoljec Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomenu prostovoljstva v Sloveniji.

  VEČ

Akutalni projekti

PROJEKT SPIN

Na Javnem razpisu za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2018 dne 21. 12. 2018) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izbral dve partnerstvi za izvajanje aktivnosti Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE (SPIN 2019-2022).

VEČ

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022

Ljudska univerza Velenje je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc ter pridobila sredstva za izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne vse do leta 2022..

VEČ

Študijski krožki

V šolskem letu 2019/2020 izvajamo naslednje študijske krožke: 1.) Bodi viden, bodi in, bodi prostovoljec Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomenu prostovoljstva v Sloveniji.

VEČ