Osnove podjetništva

Image

KLJUČNI PODATKI


 • Financer

  MDDSZEM, ESS, JŠRIP RS

 • Kategorija

  KARIERA IN PODJETNIŠTVO

 • Predpogoj

  ZAPOSLITEV

 • Način izvedbe

  NA LOKACIJI, PREKO SPLETA

 • Trajanje

  30 ŠOLSKIH UR


KONTAKTNI PODATKI

mag. Sandra Bera

vodja projekta tel: 064 250 056 el.pošta: sandra.bera@invel.si

el. pošta

sandra.bera@invel.si

pošljite sporočilo

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

pošljite povprašanje

1.VSEBINA USPOSABLJANJA 

Namen 30-urnega usposabljanja je udeležencem, ki razmišljajo o samostojni podjetniški poti, predstaviti osnove podjetništva, pomembne korake pri odločitvi za podjetništvo, možne oblike samozaposlitve ter pogoste težave pri samozaposlovanju, s poudarkom na združevanju funkcij, e-vidiku delovanja ter finančnem managementu. Na usposabljanju udeleženci spoznajo tudi poslovni model Canvas po katerem razvijejo poslovno idejo ter preučijo potencial ideje za uresničitev.

Vsebina usposabljanja:

 • Podjetništvo, odločitev za podjetništvo
 • Prednosti in nevarnosti/tveganja podjetništva ter najpogostejše napake podjetnikov začetnikov
 • Samozaposlovanje in drugačne oblike zaposlitve, statusne oblike gospodarskih subjektov in razlike zlasti med s.p. in d.o.o.
 • Pogoji za opravljanje dejavnosti, delo na črno, postopek registracije podjetja, informiranje o storitvah VEM-točk
 • Vse temeljne poslovne funkcije v eni osebi
 • Razumevanje in uporaba digitalnih tehnologij
 • E-vidik ustanovitve podjetja ter uporaba in razumevanje digitalnih tehnologij
 • Oblikovanje poslovne ideje in preveritev ideje s Canvas modelom
 • Raziskava uporabnikov/kupcev ter določanje vrednosti za uporabnike
 • Kanali za dosego uporabnikov ter celostna grafična podoba
 • Odnosi s strankami
 • Ključne aktivnosti in partnerstva
 • Ključni viri
 • Prihodki in struktura stroškov

S pridobljenim znanjem in informacijami se udeleženci lažje podajo na novo podjetniško pot in so pripravljeni na začetne izzive samozaposlitve. Pridobljeno znanje jim omogoča, da se lažje odločijo glede ustrezne oblike registracije, poznajo temeljne elemente trženja in delovanja na trgu ter si zastavijo uspešno kariero v podjetništvu.

2. PRIDOBLJENE KOMPETENCE/ZNANJA 

Udeleženec tekom izobraževanja pridobi naslednje kompetence:

 • Prepozna pomembnost podjetništva in temeljno delovanje podjetništva.
 • Pozna prednosti, slabosti ter priložnosti in nevarnosti podjetništva ter najpogostejše napake podjetnikov začetnikov.
 • Razlikuje med samozaposlovanjem in drugimi oblikami zaposlitve, pozna statusne oblike gospodarskih subjektov in razlike med njimi.
 • Pozna postopek registracije podjetja in zna opredeliti pogoje za opravljanje dejavnosti.
 • Pozna lastne osebnostne lastnosti in lastno pripravljenost na podjetništvo.
 • Zna ustrezno komunicirati, pozna umetnost pozornega poslušanja, jezik kupca in ključne prodajne veščine.
 • Pozna načine povečanja prodaje in ohranjanja strank.
 • Pozna pomembnost celostne grafične podobe.
 • Pozna orodja tržnega komuniciranja in načine oblikovanja poslovne ideje.
 • Pozna pomembnost poslovnega načrtovanja in sestavine poslovnega načrta.
 • Zna pripraviti trženjski načrt, pozna osnove raziskave trga in trženja in znajo opraviti SWOT analizo podjetja.
 • Pozna pomen partnerstva za uspešnost na trgu.
 • Pozna temeljna načela o organizaciji in poslovanju.
 • Pozna e-vidik ustanovitve podjetja.
 • Pozna različne dostope in vire informacij v svojem okolju.
 • Pozna računovodski in finančni vidik podjetništva.
 • Zna uporabljati poslovni model Canvas za preveritev in oblikovanje svoje poslovne ideje.

Predavatelj/izvajalec: mag. Sandra BeraTERMINI DELAVNIC


julij, 2022


X