• Kariera pri nas

  Trenutno nimamo razpisanih prostih delovnih mest.

 • Priznanja, potrdila in certifikati

  Priznanje za najboljši ukrep promocije zdravja na delovnem mestu v kategoriji mikro družb, Združenje delodajalcev Slovenije (2016).

  Certifikat za Science Frientdly Company ob sodelovanju v raziskovalnem projektu z Lodz University of Tecnology, Poland (2014).

  Priznanje za vrhunske dosežke ob desetletnem sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (2009).

  Priznanje za šestletno soustvarjanje Slovenije, učeče se dežele, v projektu Teden vseživljenjskega učenja.

  Certifikat Zaupanja vredno podjetje (2011).

 • Poslovni partnerji

  Že vrsto let uspešno sodelujemo s številnimi naročniki, ki zaupajo naši strokovni usposobljenosti, tehnični opremljenosti in izkušnjam. Vedo, da se jim bomo posvetili in storitve zanje opravili strokovno in kakovostno. Uspešno konkuriramo tudi pri pridobivanju javnih naročil, kjer se še posebej izkazujemo z: usposobljenimi strokovnimi kadri, dobro organiziranostjo podjetja, zanesljivostjo, kakovostjo storitev, kratkimi roki izdelave, referencami in konkurenčnimi cenami.

  Uspešno konkuriramo tudi pri pridobivanju javnih naročil, kjer se še posebej izkazujemo z: usposobljenimi strokovnimi kadri, dobro organiziranostjo podjetja, zanesljivostjo, kakovostjo storitev, kratkimi roki izdelave, referencami in konkurenčnimi cenami.

  Na tem mestu se zahvaljujemo vsem, ki poslujejo z nami. To so:

  Zavod RS za zaposlovanje z območnimi službami (OS Velenje in OS Celje) in uradi za delo

  · Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije

  · Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  · Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport

  · Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo

  BERI VEČ

   

   

   

 • Reference

  INVEL, d. o. o. je zasebno podjetje, katerega ustanoviteljica je dr. Selma Filipančič Jenko. Dejavnost podjetja je danes izjemno široka in raznolika. Naša glavna področja, kjer nadgrajujemo ponudbo programov izobraževanja odraslih so: zaposlovanje, razvoj človeških virov in podjetništvo. Naše poslanstvo je nudenje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in strokovnega svetovanja, ki posameznikom omogočajo osebni in poklicni razvoj, povečujejo zaposlitvene možnosti, spodbujajo vseživljenjsko učenje, ustvarjalnost, inovativnost in podjetniško miselnost.

  Naše poslanstvo je nudenje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in strokovnega svetovanja, ki posameznikom omogočajo osebni in poklicni razvoj, povečujejo zaposlitvene možnosti, spodbujajo vseživljenjsko učenje, ustvarjalnost, inovativnost in podjetniško miselnost.

  V sklopu dejavnosti izvajamo splošno formalno in neformalno izobraževanje in učenje odraslih (osebni in poklicni razvoj ter socialna vključenost posameznikov, pridobivanje novih temeljnih spretnosti, razvijanje pisnih spretnosti, spodbujanje vseživljenjskega učenja, motiviranje k nadaljevanju opuščenega šolanja, aktivno državljanstvo, komunikacija in računalniško opismenjevanje). Odrasle, predvsem brezposelne osebe, izobražujemo in usposabljamo za potrebe trga dela (izvajamo programe za dvig ravni pisnih spretnosti in za ohranjanje, obnavljanje in posodabljanje znanja; usposabljanja za uspešen nastop na trgu dela; informiranje o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in informiranje o poklicih). Izvajamo pa tudi podjetniško usposabljanje in svetovanje za bodoče podjetnike in druge zainteresirane osebe (uvod v podjetništvo, razvijanje poslovnih zamisli, priprava na samozaposlitev, statusno pravni vidiki poslovanja, marketing in delovno pravna razmerja, pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov).

  BERI VEČ

   

 • Zaposleni

  dr. Selma Filipančič Jenko

  dr. Selma Filipančič Jenko

  direktorica
  mag. Sandra Bera

  mag. Sandra Bera

  strokovna sodelavka

Zaposleni

dr. Selma Filipančič Jenko

dr. Selma Filipančič Jenko

direktorica
mag. Sandra Bera

mag. Sandra Bera

strokovna sodelavka

Reference

INVEL, d. o. o. je zasebno podjetje, katerega ustanoviteljica je dr. Selma Filipančič Jenko. Dejavnost podjetja je danes izjemno široka in raznolika. Naša glavna področja, kjer nadgrajujemo ponudbo programov izobraževanja odraslih so: zaposlovanje, razvoj človeških virov in podjetništvo. Naše poslanstvo je nudenje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in strokovnega svetovanja, ki posameznikom omogočajo osebni in poklicni razvoj, povečujejo zaposlitvene možnosti, spodbujajo vseživljenjsko učenje, ustvarjalnost, inovativnost in podjetniško miselnost.

Naše poslanstvo je nudenje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in strokovnega svetovanja, ki posameznikom omogočajo osebni in poklicni razvoj, povečujejo zaposlitvene možnosti, spodbujajo vseživljenjsko učenje, ustvarjalnost, inovativnost in podjetniško miselnost.

V sklopu dejavnosti izvajamo splošno formalno in neformalno izobraževanje in učenje odraslih (osebni in poklicni razvoj ter socialna vključenost posameznikov, pridobivanje novih temeljnih spretnosti, razvijanje pisnih spretnosti, spodbujanje vseživljenjskega učenja, motiviranje k nadaljevanju opuščenega šolanja, aktivno državljanstvo, komunikacija in računalniško opismenjevanje). Odrasle, predvsem brezposelne osebe, izobražujemo in usposabljamo za potrebe trga dela (izvajamo programe za dvig ravni pisnih spretnosti in za ohranjanje, obnavljanje in posodabljanje znanja; usposabljanja za uspešen nastop na trgu dela; informiranje o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in informiranje o poklicih). Izvajamo pa tudi podjetniško usposabljanje in svetovanje za bodoče podjetnike in druge zainteresirane osebe (uvod v podjetništvo, razvijanje poslovnih zamisli, priprava na samozaposlitev, statusno pravni vidiki poslovanja, marketing in delovno pravna razmerja, pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov).

BERI VEČ

 

Poslovni partnerji

Že vrsto let uspešno sodelujemo s številnimi naročniki, ki zaupajo naši strokovni usposobljenosti, tehnični opremljenosti in izkušnjam. Vedo, da se jim bomo posvetili in storitve zanje opravili strokovno in kakovostno. Uspešno konkuriramo tudi pri pridobivanju javnih naročil, kjer se še posebej izkazujemo z: usposobljenimi strokovnimi kadri, dobro organiziranostjo podjetja, zanesljivostjo, kakovostjo storitev, kratkimi roki izdelave, referencami in konkurenčnimi cenami.

Uspešno konkuriramo tudi pri pridobivanju javnih naročil, kjer se še posebej izkazujemo z: usposobljenimi strokovnimi kadri, dobro organiziranostjo podjetja, zanesljivostjo, kakovostjo storitev, kratkimi roki izdelave, referencami in konkurenčnimi cenami.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem, ki poslujejo z nami. To so:

Zavod RS za zaposlovanje z območnimi službami (OS Velenje in OS Celje) in uradi za delo

· Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije

· Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

· Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport

· Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo

BERI VEČ

 

 

 

Priznanja, potrdila in certifikati

Priznanje za najboljši ukrep promocije zdravja na delovnem mestu v kategoriji mikro družb, Združenje delodajalcev Slovenije (2016).

Certifikat za Science Frientdly Company ob sodelovanju v raziskovalnem projektu z Lodz University of Tecnology, Poland (2014).

Priznanje za vrhunske dosežke ob desetletnem sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (2009).

Priznanje za šestletno soustvarjanje Slovenije, učeče se dežele, v projektu Teden vseživljenjskega učenja.

Certifikat Zaupanja vredno podjetje (2011).

Kariera pri nas

Trenutno nimamo razpisanih prostih delovnih mest.

X