Nalagam...

MLADINSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR

             V letu 2015 smo pridobili sredstva Mestne občine Velenje za vzpostavitev in delovanje Mladinskega podjetniškega inkubatorja. 

Mladinski podjetniški inkubator je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi, nudenje številnih izobraževanj, usposabljanj, delavnic in treningov, informacij, svetovanj, podpore in pomoči ter seveda tudi zagotavljanje prostora za njihovo delovanje in podjetniško ustvarjanje.

V Mladinski podjetniški inkubator lahko pridejo vsi mladi, ki želijo uresničiti svojo podjetniško idejo. Brezplačno lahko koristijo s sodobno IKT opremo opremljen poslovni prostor, kjer jim bodo na voljo tudi ustrezno usposobljeni mentorji/svetovalci, ki bodo na voljo posameznikom vsak dan. Njihova naloga je spodbujanje podjetniške miselnosti med mladimi, nudenje informacij, podpore in pomoči pri razvoju in realizaciji poslovne ideje, nudenje svetovanj pri raznih dilemah idr. Poleg tega organiziramo brezplačna izobraževanja in usposabljanja s področja osnov podjetništva, razvoja podjetniške ideje, trženja, računovodstva, finančnega poslovanja, pravnih vidikov poslovanja, poslovnega načrtovanja, inovativnosti, kreativnosti in drugih podjetniških kompetenc.

Uporabniki projekta (navedba, komu je projekt namenjen – ciljne javnosti):

Projekt »Mladinski podjetniški inkubator« je namenjen vsem mladim, od 15 do 29 leta, tako tistim, ki se še izobražujejo, brezposelnim kot tudi zaposlenim na območju občine Velenje, in tudi širše (spletna stran), ki si želijo razviti in tudi realizirati svojo podjetniško idejo ter se samozaposliti.   

Kaj vam nudi mladinski podjetniški inkubator?

 • sodobno opremljeni poslovni prostori, 
 • 1x mesečno - brezplačni neformalni izobraževalni programi, usposabljanja, delavnice in treningi iz različnih podjetniških področij;
 • programi računalniškega opismenjevanja za uspešno poslovanje (uporaba informacijske tehnologije za pisarniško poslovanje, izdelava raznih izračunov in tabel v Excel-u, izdelava predstavitev v PowerPoint-u, priprava promocijskega materiala v Publisher-ju …);
 • informiranje, svetovanje in nudenje pomoči in podpore pri razvoju podjetniške ideje, odprtju podjetja ter na začetku poslovanja;
 • spletna stran - kjer bodo mladim na voljo številna gradiva, informacije, povezave do pomembnih spletnih strani, forum idr.;
 • profili na družabnih omrežjih (facebook in Linked-In) - kjer bomo spodbujali mlade k aktivnemu sooblikovanju aktualnih tem in objavljanje lastnih prispevkov ter medsebojno informiranje in svetovanje, seveda pod nadzorom mentorja/svetovalca/administratorja profila ipd.;
 • dostop do e-učilnice z namenom spodbujanja e-učenja, uporabe e-gradiv in zagotavljanje mentorstva pri e-učenju (pomoč pri uporabi e-gradiv, seznanjanje mladih z možnostmi brezplačnega e-učenja tujih jezikov, računalništva in drugih aktualnih vsebin preko različnih portalov, pomoč pri registraciji, e-mentorstvo in e-svetovanje);
 • zagotavljanje uporabe različnih virov in literature (zakonodaje, strokovnih gradiv, priročnikov, CD-jev, strokovnih revij, promocijskega materiala o različnih možnostih v lokalnem in širšem okolju).

Projekt  »Mladinski podjetniški inkubator« je torej zasnovan, da čim večjemu številu mladim nudi prostor in vse potrebne informacije, svetovanja in izobraževanja, ki bodo posamezniku omogočila boljšo informiranost, kompetentnost in usposobljenost  za razvoj in realizacijo poslovne ideje ter s tem povečalo njegovo aktivnost pri vstopu v svet podjetništva.

Načrtovani cilji projekta:

 1. Vzpostaviti mladinski podjetniški inkubator
 2. Cilji delovanja mladinskega podjetniškega inkubatorja:
 • spodbujati samozaposlovanje med mladimi,
 • zagotavljati podporo mladinskemu podjetništvu in razvijanju podjetniških veščin in znanj med mladimi,
 • zagotavljati prostor za ustvarjanje, razvoj idej in delovanje;
 • zagotavljati brezplačna informiranja in svetovanja z različnih podjetniških področij;
 • organizirati brezplačna izobraževanja in usposabljanja s področja osnov podjetništva, razvoja podjetniške ideje, trženja, računovodstva, finančnega poslovanja, pravnih vidikov poslovanja, poslovnega načrtovanja, inovativnosti, kreativnosti in drugih podjetniških kompetenc ipd.;
 • zagotavljati informiranja in svetovanja (osebno in telefonsko) ter nuditi pomoč pri reševanju konkretnih dilem in težav.
 • nuditi on-line svetovanja (forum)
 • zagotavljati številna gradiva, informacije, povezave do pomembnih spletnih strani,
 • spodbujati mlade k aktivnemu sooblikovanju aktualnih tem in objavljanju lastnih prispevkov ter medsebojnemu informiranju in svetovanju ipd.

 

Mladinski podjetniški inkubator se nahaja na naslovu:

INVEL, d.o.o.

Trg mladosti 6 (Poslovna stavba Farmin – III. nadstropje)

3320 Velenje

Uradne ure:

Inkubator bo za vse zainteresirane posameznike odprt vsak dan od 9.00 do 13.00 ure. Enkrat do dvakrat mesečno bodo organizirane delavnice oziroma izobraževanja.  

Kontaktne informacije:

Snježana Lekić

03 587 40 42

snjezana.lekic@invel.si