Nalagam...

Nudimo podjentiška svetovanje na naslednjih področjih: 
- preveritev poslovne zamisli,  
- priprava poslovnega načrta, 
- delovno pravna zakonodaja, 
- delovno pravna razmerja, 
- finančne analize in 
- načrtovanja in vrednotenje investicij.

Mladinski podjetniški inkubator

V letu 2015 smo pridobili sredstva Mestne občine Velenje za vzpostavitev in delovanje Mladinskega podjetniškega inkubatorja. 

Mladinski podjetniški inkubator je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi, nudenje številnih izobraževanj, usposabljanj, delavnic in treningov, informacij, svetovanj, podpore in pomoči ter seveda tudi zagotavljanje prostora za njihovo delovanje in podjetniško ustvarjanje.

V Mladinski podjetniški inkubator lahko pridejo vsi mladi, ki želijo uresničiti svojo podjetniško idejo. Brezplačno lahko koristijo s sodobno IKT opremo opremljen poslovni prostor, kjer jim bodo na voljo tudi ustrezno usposobljeni mentorji/svetovalci, ki bodo na voljo posameznikom vsak dan. Njihova naloga je spodbujanje podjetniške miselnosti med mladimi, nudenje informacij, podpore in pomoči pri razvoju in realizaciji poslovne ideje, nudenje svetovanj pri raznih dilemah idr. Poleg tega organiziramo brezplačna izobraževanja in usposabljanja s področja osnov podjetništva, razvoja podjetniške ideje, trženja, računovodstva, finančnega poslovanja, pravnih vidikov poslovanja, poslovnega načrtovanja, inovativnosti, kreativnosti in drugih podjetniških kompetenc.

Mladinski podjetniški inkubator se nahaja na naslovu:

Trg mladosti 6 (Poslovna stavba Farmin – III. nadstropje)

3320 Velenje

Kontaktne informacije:

03 587 40 42

Podrobneje si lahko vsebino projekta in aktualno dogajanje pogledate TUKAJ

Zaključeni programi:

 • Delavnica »Ali sem za podjetništvo?« (2015) se je izvajala v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območne službe Celje in Velenje v okviru programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje«. Program je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
 • Delavnica »Želim postati podjetnik - ali znam tržiti sebe?« (2015) se je izvajal v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območne službe Celje in Velenje v okviru programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje«. Program je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
 • Delavnica »Priprava poslovnega načrta z analizo trga« (2015) se je izvajal v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območne službe Celje in Velenje v okviru programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje«. Program je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
 • Delavnica »Od A do Ž o socialnem podjetništvu« (2014-2015) se je izvajal v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območne službe Celje in Velenje v okviru programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje«. Program je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
 • Tridnevna delavnica Priprava na samozaposlitev (2009-2013), ki smo izvajali v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Celje in Območno službo Velenje.
 • MEDNARODNI PROJEKT "MREŽA ZA RAZVOJ PODJETNOSTI MLADIH" (2012, 2013) - Program usposabljanja za spodbujanje podjetnosti in kariere za povečanje podjetnosti mladih z izdelavo kariernega načrta "KARIERNI IZZIVI ZAME" Program je bil sofinanciran s strani Zavoda RS za zaposlovanje v oviru mednarodnega projekta Mreža za razvoj podjetnosti mladih - operativi program IPA SLOVENIJA-HRVAŠJA 2007-2013
 • V sodelovanju z Osnovno šolo Gorica smo izvedli Podjetnišiki krožek za osnovnošolce (2009-2011).
 • Podjetniško usposabljanje (2008).
 • Podjetniški tabori za mlade in delavnici »Podjetniška šola« in »Ideapolis« (2007).
 • Vavčersko usposabljanje – izvajanje 4-urnih seminarjev: Poslovna komunikacija, Gospodarsko in obligacijsko pravo za začetnike, Marketing – trženje in Usposabljanje na temo projektnega managementa (2006, 2007).
 • Usposabljanje svetovalcev v programu »Vse na enem mestu« (2006). Usposabljanje je zajemalo tri sklope:  Sklop 1: usposabljanje na področju podjetništva in dela z dokumentarnim gradivom; Sklop 2: usposabljanje na področju sistema upravnega postopka in izpit iz upravnega postopka in Sklop 3: usposabljanje za uporabo aplikacije e-vem. 
 • Motivacijske delavnice in podjetniško usposabljanje za mlade (2006).  Štiri 6-urne motivacijske delavnice za brezposelne mlade od 15 do 26 leta starosti smo izvedli na območju Območnih služb ZRSZ Novo mesto, Sevnica, Trbovlje in Velenje. 
 • Podjetniško usposabljanje za ženske (2006). V 80-urnem programu usposabljanja so izbrane brezposelne ženske iz celotne Slovenije usvojile potrebna podjetniška znanja in znanja s področja človeških virov, s čimer so se usposobile za izvajanje managerskega poklica. 
 • Podjetništvo za odrasle (2000-2006). 
 • Uvodno podjetniško usposabljanje pred pričetkom poslovanja (1996-2004).
 • Specializirane podjetniške delavnice (1996-2006).
 • Regionalno srečanje z naslovom »Spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk v Savinjski regiji« (2005, 2006). V sklopu srečanja so bile izvedene naslednje aktivnosti: 3-urni delavnici »Novi trendi zaposlovanja« in »Je podjetništvo prava izbira?« ter izvedba okrogle mize z udeleženci srečanja ter povabljenimi gosti iz podpornega okolja za razvoj podjetništva. 
 • Regionalno srečanje z naslovom »Spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov članov kmečkih družin v savinjski regiji« (2006). Prvi del srečanja je potekalo 3-urno predavanje na naslednji dve temi: »Pomen podjetništva na podeželju in podporno okolje« in »Dopolnilne dejavnosti na kmetiji«. Sledila je 3-urna delavnica »Podjetniško razmišljanje – kreativno razmišljanje«. Po izvedeni delavnici smo imeli tudi predstavitev podjetniških idej udeležencev in dobrih praks iz lokalnega okolja. 
 • Regionalno srečanje z naslovom »Spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov v Koroški regiji« (2006). Izvedena je bila delavnica na temo »Osnovna predstavitev podjetništva«. Vsi udeleženci srečanja so pripravili svoje poslovne zamisli. Temu je sledilo enourno predavanje z naslovom »Izbira poklica in podjetništvo«. Po zaključenem predavanju smo izpeljali predstavitve dveh uspešnih podjetniških idej in dveh dobrih praks iz lokalnega okolja. 
 • Regionalno srečanje z naslovom »Spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti mladih v Savinjski regiji« (2005). Izvedba delavnice »Osnovna predstavitev podjetništva«, delavnice »Izbira poklica in podjetništvo« ter predstavitev dobrih praks in diskusija s povabljenimi predstavniki iz podpornega okolja za razvoj podjetništva v Savinjski regiji. 
 • Podjetniški izziv za mlade (2001-2005). Ciljna skupina so bili mladi brezposelni, dijaki, študentje od 12 do 27 leta starosti. Projekt se je izvajal ob podpori Vlade RS in ministrstev, ki podpirajo program razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih, kot podprogram akcijskega programa zaposlovanja. 
 • Povečanje zaposlitvenih možnosti žensk v okolju (2003-2005).
 • Usposabljanje na področju podjetništva (2004), ki smo ga izvajali v sodelovanju z Razvojno agencijo Sotla je zajemalo izvedbo štirih delavnic: Učinkovito iskanje zaposlitve (48 ur), Podjetništvo – perspektiva današnjega časa (35 ur), Vstop mladih v svet podjetništva (30 ur) in 
 • Fleksibilne oblike poslovanja: delo na domu – izziv prihodnosti (12 ur).
 • Novi trendi ženskega podjetništva (2003, 2004).
 • Usmerjanje osnovnošolcev v podjetništvo (1995-2003).
 • Podjetništvo za srednješolce (1995-2003).