Zaradi izkazanega interesa bomo ponovili izvedbo programa "Finančno opismenjevanje". Kda...