V mesecu aprilu 2015 se bodo v prostorih podjetja Invel, d.o.o. izvajale 3 delavnice v sklopu programov izpopolnjevanja "Institucionalno usposabljanje". Programi se izvajajo v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območna enota Velenje. Udeležba je brezplačna. Vabimo vas, da se nam pridružite. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni programi, ki se bodo izvajali in termini posameznih izvedb. 

program A122 / ALI SEM ZA PODJETNIŠTVO?     

Termin izvajanja: 15. in 16. 4. 2015

Trajanje programa: 12 ur - 2 dni po 6 pedagoških ur (8:00 do 13:00)

Ciljna skupina: Program je namenjen osebam, ki razmišljajo o samostojni poklicni poti

Vsebine so razdeljene na teoretični in praktični del:

®     Podjetništvo, odločitev za podjetništvo

®     Prednosti in nevarnosti/tveganja podjetništva

®     Najpogostejše napake podjetnikov začetnikov

®     Samozaposlovanje in drugačne oblike zaposlitve, statusne oblike gospodarskih subjektov in razlike med njimi, zlasti med samostojnim podjetnikom posameznikom in družbo z omejeno odgovornostjo

®     Postopek registracije podjetja, informiranje o storitvah VEM-točk

®     Pogoji za opravljanje dejavnosti, delo na črno

®     Vse temeljne poslovne funkcije v eni osebi,

®     Izpolnitev vprašalnika »Vprašalnik pripravljenosti na podjetništvo« iz orodjarne Zavodove spletne strani SpletiSvojoKariero.si

®     Analiza osebnostnih lastnosti in virov uspešnih podjetnikov.

®     Opisi in napotki za nadaljnji razvoj lastnosti vsake lestvice iz VPP s priporočili

program A123 / OD A DO Ž O SOCIALNEM PODJETNIŠTVU

Termin izvajanja: 13. 5. 2015 in 20. 5. 2015

Trajanje programa: 5 ur - 1 dan po 5 pedagoških ur (od 8:00 do 12:15)

Ciljna skupina: Program je namenjen osebam, ki razmišljajo o socialnem podjetništvu oziroma bi želeli podrobneje spoznati to področje

Vsebine so razdeljene na teoretični in praktični del:

®     Socialno podjetništvo — primerjava s klasičnim podjetništvom

®     Načela socialnega podjetništva

®     Zakaj v socialno podjetništvo?

®     Prednosti in nevarnosti socialnega podjetništva

®     Katera pravno-organizacijska oblika je najprimernejša za vašo poslovno idejo?

®     Posebnosti pri socialno podjetniških idejah

®     Pogoji za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva

®     Zakon o socialnem podjetništvu

®     Pridobitev statusa socialnega podjetja

®     Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva z različnimi oblikami financiranja

®     Učinki, rezultati dejavnosti socialnih podjetij in njihovo merjenje

                               

Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.